23 Març 2017

Reutilitzar les bosses, salvar el planeta. Quina és la millor bossa?

Ets conscient de l’impacte mediambiental de les bosses que fas servir per comprar? Des de fa ja uns anys, els negocis hem començat a cobrar les bosses amb l’objectiu de reduir aquest impacte. Tot hi així, la realitat del dia a dia és que quan un client compra acostuma a necessitar un lloc on posar els productes. Quines solucions podem aportar per reduir aquest impacte mediambiental?

Avui en dia pots trobar molts tipus diferents de bosses, cada una d’elles amb un nom i uns tecnicismes que creen més confusió que no pas un altre cosa. Per això, avui, et volem explicar una mica com funciona el tema de les bosses.

En primer lloc, has de saber que una bossa pot ser més o menys contaminat per diversos motius, però que el nom que se li posa depèn únicament de com és la bossa en la seva etapa com a residu. Per tant no es tenen en compte coses com l’energia consumida durant la seva fabricació o la quantitat de recursos que és necessiten per fabricar-la. Seguint aquest criteri, les bosses de “plàstic” poden ser:

-          Biodegradable: Significa que es pot descomposar en nutrients i biomassa, en condicions que es donen normalment a la natura. Això passa amb certs “bioplàstics” fabricats a partir de recursos naturals renovables com el midó de patata o d’alguns polièsters sintètics. Pot haver bosses que siguin barreja d’aquests dos elements. AENOR especifica que una bossa biocompostable ha de complir amb la norma UNE-EN 13432.

-          Compostable: Significa que es pot fer servir per fer compost (abonament orgànic). Per que un material es consideri compostable, s’ha de biodegradar a la mateixa velocitat que la matèria orgànica que arriba a una planta de reciclatge (a 55 60ºC). A Espanya es acostuma a confondre’s els termes biodegradable i compostable i moltes vegades s’unifiquen, però Catalunya te un segell propi, el distintiu de garantia de calitat ambiental. Per entendre la diferencia, un arbre és biodegradable però no compostable, ja que trigarà molt en degradar-se.

-          Degradable (oxodegradable):És diferent de biodegradable i no compleix la normativa UNE-EN 13432. Són com les bosses de plàstic convencionals però amb un additiu afegit que accelera la seva descomposició física. Aquest procés fa que no veiem la bossa i per tant, que no embruti, però les partícules en les que s’ha descomposat encara hi son i no poden ser assimilades per les plantes. Aquesta degradació s’inicia amb l’oxigen o amb la llum ultra violeta.

-          Reciclable (convencionals):Son les bosses de tota la vida. Per fabricar-les s’emet moltíssim CO2 i, a més, triguen més de 100 anys en descomposar-se a la natura. A Espanya hi ha plantes de reciclatge de bosses convencionals i per fer el reciclatge, les hem de dipositar al contenidor d’envasos.

Veient aquestes opcions, quina és la millor bossa?

-          La biodegradable i la compostable son millors a nivell de residu però no son gens sostenibles. Si tothom al món fes servir bosses de fècula de patata no hi hauria prou terreny per cultivar tanta patata!

-          Les reciclables (convencionals) triguen més de 100 anys en descomposar-se  però es poden reciclar. Llàstima que només el 10% de les bosses es reciclen. La resta crea un impacte ambiental desproporcionat al nivell de reciclatge.

-          Les oxodegradables no es poden reciclar però es descomponen en micro partícules que, tot hi no ser útils per compost no creen un impacte tan negatiu al medi ambient com les convencionals.

Veiem doncs que la solució al problema del impacte ambiental radica més en els hàbits de consum que en el tipus de bossa que utilitzem, ja que no hi ha cap bossa que ens doni una solució òptima. Aquesta solució passa per reduir el número de bossa que s’utilitza i, per tant, en la reutilització de les bosses.

Per tal de incentivar als consumidors a reutilitzar les bosses, des de fa uns anys els comerços les cobren, habitualment a 5 cèntims d’€. El fet d’haver de pagar cada vegada que es compra fa que un gran nombre de persones porti la seva pròpia bossa a l’hora d’anar a comprar, generant així un hàbit positiu en les persones. Tot hi això, encara hi ha gent que prefereix pagar la bossa que portar-la de casa.

La fórmula Ananda Bio:

Quina és la iniciativa d’Ananda Bio? Des d’octubre de 2016 vam implantar un sistema de bonificació a les persones que reutilitzen la bossa de la compra. Aquest sistema consisteix no només en cobrar les bosses si no en bonificar econòmicament als nostres socis que la reutilitzin. D’aquesta manera, quan algú porta una bossa de casa, li bonifiquem amb 2 cèntims d’€!! És quasi la meitat del que et cobren per una bossa en un comerç. Per cert, si la bossa que ens compres es fa malabé per l'us, te'n donem un altre de gratis.

Esperem que d'aquesta manera, la gent estigui  encara més incentivada a portar la seva pròpia bossa, encara que a nosaltres ens costi una mica més.

 

Vols estar al dia en temes referents a la salut? Subscriu-te al Newsletter d'Ananda Bio i t'enviarem informació de valor per ajudar-te a mantenir l'equilibri entre cos, ment i ànima.